El blog dels arquitectes tècnics

TENS PROBLEMES PER ACCEDIR AL TEU EDIFICI? NOMÉS TENS UN ANY PER FER-LO ACCESSIBLE

Jan 5, 2017 0 comment(s)

 

 

 

Si el teu edifici no compta amb els requisits d’accessibilitat abans del 4 de desembre de 2017, pots arribar a tenir problemes per incompliment de la normativa d’accessibilitat.


Com ja vam comunicar mesos enrere, les comunitats de veïns hauran de comptar amb una entrada l’edifici d’habitatge totalment accessible per tal que les persones amb discapacitat puguin utilitzar els espais comuns. Així és com ho indica el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que va ser aprovat el Text Refós de la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social.


Les persones amb cotxets de nadons, la gent gran, les dones embarassades o les persones amb discapacitat són els que més dificultats poden tenir si l’única manera d’accedir a l’edifici són unes escales. Per aquesta raó, la normativa exigeix que en el termini d’un any el seu edifici sigui completament accessible per a tothom.


Per tal de complir amb la normativa, existeixen intervencions de diferents tipus que poden proporcionar una completa accessibilitat a l’edifici:
- Rampa: és la solució menys costosa però que només és possible quan es tracta de superar petits desnivells amb pendent.


- Cadira salva-escales: es tracta d’un dispositiu mecànic adossat a la paret o a la barana de l’escala amb un seient que recorre un rail en paral·lel al tram d’escala.

- Plataforma salva-escales: dispositiu similar a l’anterior però en comptes d’una cadira, compta amb una plataforma amb dimensions adients perquè s’hi pugui situar una cadira de rodes.

- Elevador vertical: plataforma en vertical que supera desnivells curts, a través d’un sistema mecànic d’engranatges. Es tracta de la solució més còmoda per a persones en cadira de rodes o mobilitat reduïda.

- Ascensor: Sistema de tecnologia activa més comú però també més car.


En el cas que les obres de reforma per millorar l’accés a l’edifici presentin limitacions o siguin inviables per raons tècniques, econòmiques o urbanístiques, un tècnic ho haurà de justificar en un document i proposar solucions tècniques alternatives.


Si et trobes en aquesta situació i el teu edifici no compta amb aquests aspectes d’accessibilitat, contacta amb un tècnic professional per tal que t’indiqui quina és la solució més adient per al teu edifici.

 

 

"SOL·LICITA PRESSUPOST"

 

( 0 ) Comment(s)


Please login to post comment

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT