Cèdula d'habitabilitat a Tarragona | Obres amb garantia
CAT | ESP

Certificats i Informes

| Cèdula d'habitabilitat a Tarragona

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS PER UNA CÈDULA D'HABITABILITAT GRATIS
Ràpid gratis i sense compromís
Amb la garantia de
Anunciat a:

REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
  • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
  • Presa de dades i medicions per definir les característiques del projecte
  • Comprovació de la normativa, redacció del projecte, estudi bàsic de seguretat i nomenament del coordinador de seguretat si és necessari
  • Visat del projecte, l’estudi de seguretat, la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat al COAATT
  • Seguiment i control del coaatt durant tot el procés detreball
  • Treball realitzat amb les màximes garanties

 

Una cèdula d'habitabilitat és un document que expedeix la Generalitat de Catalunya que acredita que un local és apte per ser destinat a habitatge de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat mínimes segons la normativa vigent. La cèdula d’habitabilitat és imprescindible per poder vendre o llogar un habitatge i per contractar serveis, com per exemple, l'aigua o la llum. 

 

 

La cèdula d’habitabilitat caduca al cap de 15 anys i només la pot expedir un tècnic habilitat, com per exemple, un arquitecte tècnic o aparellador.

Per tal d'aconseguir una cèdula d'habitabilitat, un professional especialista farà una inspecció acurada del teu habitatge i acreditarà que aquest compleix les condicions d’habitabilitat, salubritat i seguretat mínimes.

 

Si l’has perdut o no saps si el seu habitatge en té, consulta amb un tècnic o sol•licita un duplicat a les oficines del Servei Territorial d’Habitatge.

El preu d'una cèdula d'habitabilitat depèn de factors com la superfície o la documentació que el propietari aporti. 

Sol·licita fins a 3 pressupostos a arquitectes tècnics de la provincia de Tarragona perquè et facin la inspecció i et tramitin la cèdula d'habitabilitat. 

Contracta un arquitecte tècnic especialitzat en cèdules d'habitabilitat, ell s'encarregarà de tot el procés, tu només li hauràs d'obrir la porta del teu habitatge perquè faci la inspecció.

 

També et pot interessar:

Inspecció técnica d'edificis (ITE) a la zona de Tarragona

Certificat d'eficiencia energètica a la zona de Tarragona

Taxacions de pisos a la zona de Tarragona

QUÈ NECESSITES ?
REFORMES I REHABILITACIÓ
EXCAVACIONS I ENDERROCS
BLOC / ACTUALITAT