Certificat d'eficiència energètica a Tarragona | Obres amb garantia
CAT | ESP

Certificats i Informes

| Certificat d'eficiència energètica a Tarragona

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS PER UN CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA GRATIS
Ràpid gratis i sense compromís
Amb la garantia de
Anunciat a:

REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
  • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
  • Presa de dades de l’edifici: tancaments exteriors i instal·lacions tèrmiques
  • Redacció del certificat d’eficiència energètica
  • Obtenció de l’autorització de la propietat
  • Visat del certificat al coaatt
  • Sol·licitud telemàtica de l’etiqueta a la generalitat de catalunya amb el corresponent pagament de taxes
  • Lliurament del certificat visat pel coaatt i de l’etiqueta emesa per la generalitat de catalunya
  • Seguiment i control del coaatt durant tot el procés de treball
  • Treball realitzat amb les màximes garanties

 

El certificat d'eficiència energètica és un tràmit administratiu per certificar energèticament els edificis existents o part d'ells, per exemple, un habitatge d'un edifici entre mitgeres, un local comercial, etc.

Mitjançant la certificació energètica és possible saber el comportament energètic d'un habitatge o d'un local comercial i com millorar-lo per tal de disminuir els costos del consum d'energia. És a dir, per reduir l'import de les factures dels subministraments de llum, aigua i gas.

 

La responsabilitat de tenir un certificat d'eficiència energètica recau en el promotor o propietari i és obligatori des de l'1 de juny de 2013 per a edificis o habitatges existents i des de l'1 de novembre del 2007 per a edificis de nova construcció.

L’etiqueta d’eficiència energètica s’ha d’incloure a partir de l’1 de juny de 2013 a tota oferta, promoció i publicitat, dirigida a la venda o arrendament d’un habitatge o local i és obligatori posar-la a disposició dels compradors o arrendadors.

 

Un certificat d’eficiència energètica només el pot expedir un tècnic certificador habilitat.

En aquesta pàgina pots sol·licitar fins a 3 pressupostos de certificats d'eficiència energètica en la provincia de Tarragona a arquitectes tècnics especialitzats.

Per tal d’abaratir costos, el més recomanable és fer-ho coincidir amb la Inspecció Tècnica de l’Edifici. Recorda que en cap cas s’ha d’acceptar un certificat d’eficiència energètica que no es realitzi d'acord amb un estudi acurat de l’habitatge. 

 

També et pot interessar:

Cèdula d'habitatlitat a la zona de Tarragona

Inspecció tècnica d'edificis (ITE) a la zona de Tarragona

Taxacions de pisos a la zona de Tarragona

 

QUÈ NECESSITES ?
REFORMES I REHABILITACIÓ
EXCAVACIONS I ENDERROCS
BLOC / ACTUALITAT