Informe pericial | Obres amb garantia
CAT | ESP

Certificats i Informes

| Informe pericial

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS PER UN INFORME PERICIAL GRATIS
Ràpid gratis i sense compromís
Amb la garantia de
Anunciat a:

REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
  • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
  • Presa de dades de l’edifici, habitatge o local: comprovació de les dimensions, estat de conservació, etc.
  • Redacció de l’informe pericial
  • Visat de l'informe al coaatt
  • Lliurament de l’informe visat pel coaatt
  • Assistència del tècnic com a pèrit al judici, si és necessari
  • Seguiment i control del coaatt durant tot el procés de treball
  • Treball realitzat amb les màximes garanties

 

Un informe pericial és un informe fet per un pèrit expert en una matèria concreta. El pèrit és un tècnic especialitzat que aboca una opinió tècnica objectiva sobre les qüestions que se li plantegen, aportant les seves conclusions per ajudar a aclarir un tema.

 

Quan pots necessitar un informe pericial?

Per exemple, si a l’edifici han aparegut esquerdes, humitats, males olors… Abans de prendre una decisió o davant un assumpte judicial, consulteu amb un expert en edificació. Ells us assessoraran i en cas necessari us prepararan un informe pericial. Tot i això, no tots els tècnics poden redactar informes pericials relacionats amb temes constructius. 

 

En compliment del que disposa l’art. 341 de la vigent LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), en aquesta pàgina pots trobar col·legiats, amb la titulació d’arquitecte tècnic, que s’han adscrit a les llistes del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Tarragona per actuar com a pèrits judicials en els diferents partits judicials de l'àmbit territorial de Tarragona.

Sol·licita en aquesta pàgina fins a 3 pressupostos a tècnics acreditats per redactar informes pericials. 

 

 

QUÈ NECESSITES ?
REFORMES I REHABILITACIÓ
EXCAVACIONS I ENDERROCS
BLOC / ACTUALITAT