Directori de professionals

Jonathan Montero Arnal

EL TEU TÈCNIC DE CAPÇALERA


( Col·legiat nº 1556 )
Camps d'expertesa :

Casa, Garatge, Habitatge, Comunitat de propietaris, Inspecció Tècnica d'Edificis, Locals comercials i oficines, Cert. Eficiència Energètica, Cèdula d'habitabilitat, Piscina,Àrea d'actuació :

Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Altres Comarques,

Descripció :

Direcció d'obra d'habitatges unifamiliars, blocs plurifamiliars, edificis industrials, locals comercials. - Redacció de projectes i direcció d'obra en reformes, ampliació, rehabilitació, legalització, divisió horitzontal, aparcaments, piscines, etc. - Cèdules d'habitabilit, certificats d'eficiència energètica, inspecció tècnica d'edificis, amidaments, pressupostos, informes, delieació de plànols, etc.

Formació :

Tècnic auxiliar delineant (FP1), centre Compte de Rius de Tarragona, any 1995, Tècnic especialista delineant (FP2), centre Compte de Rius de Tarragona, any 1998. Arquitecte tècnic en edificis i obres, Universitat Politècnica de Barcelona, any 2008. Curs d’inspeccions tècniques d’edificis ITE. Curs qualificació energètica d’edificis. Curs La practica de la restauració monumental. Curs Especialista en Rehabilitació (Diagnosi)

Obras realitzades


QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT