Directori de professionals

Marc Cerro Llurba

Professionalitat de garantia


( Col·legiat nº 1473 )
Camps d'expertesa :

Cèdula d'habitabilitat, Cert. Eficiència Energètica, Taxacions, Inspecció Tècnica d'Edificis, Llicència d'activitat, Casa, Habitatge, Comunitat de propietaris, Locals comercials i oficines, Naus industrialsÀrea d'actuació :

Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta

Descripció :

Cèdules d'habitabilitat, Certificats d'Eficiència Enrgètica, Inspecció Tècnica d'Edificis, Taxacions, Direccions d'Execució d'Obres, Control de Qualitat, Coordinador de Seguretat i Salut, Llicències d'Activitat i Projectes de Reforma.

Formació :

Arquitectura Tècnica - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Coordinador de Seguretat i Salut - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Arquitectura Superior - Universitat Ramon Llull

Obras realitzades


QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT