Enderrocs | Obres amb garantia
CAT | ESP

Excavacions i Enderrocs

| Enderrocs

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS PER FER UN ENDERROC GRATIS
Ràpid gratis i sense compromís
Amb la garantia de
Anunciat a:

REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
  • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
  • Presa de dades de l’edificació a enderrocar i reunió amb el promotor per definir les característiques del projecte
  • Comprovació normativa, redacció del projecte d’enderroc, inomenament del coordinador de seguretat, si és necessari.
  • Visat del projecte d’enderroc, la direcció de l’obra d’enderroc i la coordinació de seguretat al coaatt
  • Lliurament de la documentació necessària al promotor per fer la sol·licitud de la llicència d’enderroc
  • Direcció de l’enderroc
  • Realització de les visites necessàries pel control adequat dels treballs d’enderroc en funció del seu volum i dificultat
  • Supervisió perquè es compleixin el pressupost i el temps d’execució pactat
  • Seguiment i control del coaatt durant tot el procés de treball
  • Treball realitzat amb les màximes garanties

 

Vols enderrocar una caseta o un magatzem antic que corre risc d'enfonsar-se? Necessites enderrocar un mur i no saps com fer-ho? No ho dubtis, contacta amb un arquitecte tècnic, ell t'assessorarà sobre quina és la forma més segura i efectiva de fer-ho.

 

Realitzar un enderroc sense el suport d'un professional especialista pot provocar greus problemes, tant a la construcció que es vol enderrocar, com a les edificacions del voltant o, fins i tot, a les persones que treballen en l'enderroc.

 

Qualsevol projecte d'enderroc que compti amb les màximes garanties ha de començar per:

 

1. Sol·licitar la corresponent llicència d'obres a l'Ajuntament i verificar el marc legal que el regula. 

2. Posteriorment, i després de diverses visites a la zona de l'enderroc, cal que un arquitecte tècnic o un professional qualificat redacti un projecte on es documenti tot el procediment a seguir.

3. Després cal cercar una empresa especialitzada en enderrocs que compti amb professionals formats, qualificats i legalment contractats i assegurats, a més de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

4. Durant l'enderroc, l'arquitecte tècnic dirigirà el procés, verificarà les condicions de seguretat i salut i supervisarà que es compleixi el pressupost i el temps d'execució pactat. 

5. A més, també s'encarregarà de contractar les corresponents assegurances i fer tots els tràmits i gestions necessaris.

 

Com veus, un enderroc no és un projecte senzill i qualsevol fase mal feta pot comportar greus problemes. No et confiïs, contracta a un professional especialista, ell s'encarregarà de tot el projecte i et realitzarà un enderroc amb les màximes garanties i sense problemes. 

En aquesta pàgina pots sol·licitar fins a 3 pressupostos a arquitectes tècnics especialistes a realitzar projectes integrals d'enderrocs. 

 

EL VISAT, LA TEVA GARANTIA I LA DE LA TEVA OBRA!

Sol·licita al tècnic que realitza el teu enderroc que visi el projecte al seu Col·legi Professional. Amb el Visat, el Col·legi certifica que el tècnic que ha fet la feina té la competència necessària, la titulació corresponent i una assegurança de responsabilitat civil en vigor. A més, el Col·legi també revisa formalment la documentació lliurada per al correcte desenvolupament d'aquesta i, finalment, en cas de reclamació, existeix un servei de mediació col·legial que actua en defensa del client. El visat, una garantia per al ciutadà. Confia en un professional responsable.

 

 

QUÈ NECESSITES ?
REFORMES I REHABILITACIÓ
EXCAVACIONS I ENDERROCS
BLOC / ACTUALITAT