Enderrocs | Obres amb garantia

Excavacions i Enderrocs

| Enderrocs

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS PER FER UN ENDERROC GRATIS
Ràpid gratis i sense compromís
Amb la garantia de
Anunciat a:

REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

1

Omple el formulari explicant les característiques de l'enderroc

2

Els nostres professionals valoraran la teva sol·licitud

3

En poc temps, rebràs gratuítament 3 pressupostos certificats i de Tarragona


NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
  • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
  • Presa de dades i medicions per definir les característiques del projecte
  • Comprovació de la normativa, redacció del projecte, estudi bàsic de seguretat i nomenament del coordinador de seguretat si és necessari
  • Visat del projecte, l’estudi de seguretat, la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat al COAATT
  • Ens encarreguem de tota la paperassa per aconseguir la llicència d’obra
  • Assessorament i direcció de l’obra
  • Visites a l’obra per controlar l’adequació de la construcció i dels materials
  • Supervisió perquè es compleixin el pressupost i el temps d’execució pactats
  • Seguiment i control del COAATT durant tota l'execució del projecte per garantir la correcta execució de l'obra
  • Treball realitzat amb les màximes garanties i seguretat

 

Vols enderrocar una caseta o un magatzem antic que corre risc d'enfonsar-se? Necessites enderrocar un mur i no saps com fer-ho? No ho dubtis, contacta amb un arquitecte tècnic, ell t'assessorarà sobre quina és la forma més segura i efectiva de fer-ho.

 

Realitzar un enderroc sense el suport d'un professional especialista pot provocar greus problemes, tant a la construcció que es vol enderrocar, com a les edificacions del voltant o, fins i tot, a les persones que treballen en l'enderroc.

 

Qualsevol projecte d'enderroc que compti amb les màximes garanties ha de començar per:

 

1. Sol·licitar la corresponent llicència d'obres a l'Ajuntament i verificar el marc legal que el regula. 

2. Posteriorment, i després de diverses visites a la zona de l'enderroc, cal que un arquitecte tècnic o un professional qualificat redacti un projecte on es documenti tot el procediment a seguir.

3. Després cal cercar una empresa especialitzada en enderrocs que compti amb professionals formats, qualificats i legalment contractats i assegurats, a més de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

4. Durant l'enderroc, l'arquitecte tècnic dirigirà el procés, verificarà les condicions de seguretat i salut i supervisarà que es compleixi el pressupost i el temps d'execució pactat. 

5. A més, també s'encarregarà de contractar les corresponents assegurances i fer tots els tràmits i gestions necessaris.

 

Com veus, un enderroc no és un projecte senzill i qualsevol fase mal feta pot comportar greus problemes. No et confiïs, contracta a un professional especialista, ell s'encarregarà de tot el projecte i et realitzarà un enderroc amb les màximes garanties i sense problemes. 

En aquesta pàgina pots sol·licitar fins a 3 pressupostos a arquitectes tècnics especialistes a realitzar projectes integrals d'enderrocs. 

 

EL VISAT, LA TEVA GARANTIA I LA DE LA TEVA OBRA!

Sol·licita al tècnic que realitza el teu enderroc que visi el projecte al seu Col·legi Professional. Amb el Visat, el Col·legi certifica que el tècnic que ha fet la feina té la competència necessària, la titulació corresponent i una assegurança de responsabilitat civil en vigor. A més, el Col·legi també revisa formalment la documentació lliurada per al correcte desenvolupament d'aquesta i, finalment, en cas de reclamació, existeix un servei de mediació col·legial que actua en defensa del client. El visat, una garantia per al ciutadà. Confia en un professional responsable.

 

 

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT