Excavacions | Obres amb garantia
CAT | ESP

Excavacions i Enderrocs

| Excavacions

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS PER FER UNA EXCAVACIÓ GRATIS
Ràpid gratis i sense compromís
Amb la garantia de
Anunciat a:

REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
  • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
  • Presa de dades de l’edificació a enderrocar i reunió amb el promotor per definir les característiques del projecte
  • Comprovació normativa, redacció del projecte d’enderroc, inomenament del coordinador de seguretat, si és necessari.
  • Visat del projecte d’enderroc, la direcció de l’obra d’enderroc i la coordinació de seguretat al coaatt
  • Lliurament de la documentació necessària al promotor per fer la sol·licitud de la llicència d’enderroc
  • Direcció de l’enderroc
  • Realització de les visites necessàries pel control adequat dels treballs d’enderroc en funció del seu volum i dificultat
  • Supervisió perquè es compleixin el pressupost i el temps d’execució pactat
  • Seguiment i control del coaatt durant tot el procés de treball
  • Treball realitzat amb les màximes garanties

 

Vols fer una excavació o un moviment de terres? Necessites saber si pots fer els fonaments? O vols fer una excavació per construir una piscina? 

La solució més fàcil és buscar una empresa de maquinària pesada i demanar un pressupost. Però… ells no t'ho resoldran tot i tu hauràs de fer múltiples gestions i tràmits. Abans de fer-ho, et recomanem que llegeixis tot el que has de fer per fer una excavació amb les màximes garanties:

 

1. El primer que has de fer és anar a l'Ajuntament per sol·licitar la corresponent llicència d'obres i verificar-ne el marc legal que regula les excavacions. 

2. Posteriorment, cal que un tècnic especialitzat, com per exemple un arquitecte tècnic, et redacti un projecte tècnic i estudiï sobre el terreny el tipus d'excavació a realitzar. 

3. S'ha de tenir en compte que fer excavacions pot ser molt perillós i moure terres pot provocar esquerdes o danys irreparables en construccions properes. A més, en la zona d'excavació poden haver-hi instal·lacions i canonades que s'hauran de desviar.

 

4. Un cop ja tenim l'informe tècnic redactat, ara sí que és moment de buscar una empresa especialitzada en excavacions. És important escollir una empresa que tingui personal capacitat, format, legalment contractat i assegurat. A més, l'empresa ha de tenir la maquinària adequada i l'assegurança de responsabilitat civil en vigor. Només així t'asseguraràs una excavació sense problemes. 

5. L'arquitecte tècnic també es responsabilitzarà durant l'excavació de la supervisió de l'obra i de l'acompliment del seu temps i del pressupost establert, així com de la contractació de les assegurances pertinents i tramitació de llicències.

 

En aquesta pàgina pots sol·licitar 3 pressupostos a arquitectes tècnics especialistes a gestionar integralment projectes d'excavacions. No ho dubtis, deix la teva excavació en mans d'un professional expert i oblida't dels problemes.

 

EL VISAT, LA TEVA GARANTIA I LA DE LA TEVA OBRA!

Sol·licita al tècnic que realitza la teva excavació que visi el projecte al seu Col·legi Professional. Amb el Visat, el Col·legi certifica que el tècnic que ha fet la feina té la competència necessària, la titulació corresponent i una assegurança de responsabilitat civil en vigor. A més, el Col·legi també revisa formalment la documentació lliurada per al correcte desenvolupament d'aquesta i, finalment, en cas de reclamació, existeix un servei de mediació col·legial que actua en defensa del client. El visat, una garantia per al ciutadà. Confia en un professional responsable.

 

 

QUÈ NECESSITES ?
REFORMES I REHABILITACIÓ
EXCAVACIONS I ENDERROCS
BLOC / ACTUALITAT