Excavacions | Obres amb garantia

Excavacions i Enderrocs

| Excavacions

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS PER FER UNA EXCAVACIÓ GRATIS
Ràpid gratis i sense compromís
Amb la garantia de
Anunciat a:

REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

1

Omple el formulari explicant les característiques de l'excavació

2

Els nostres professionals valoraran la teva sol·licitud

3

En poc temps, rebràs gratuítament 3 pressupostos certificats i de Tarragona


NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
  • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
  • Presa de dades i medicions per definir les característiques del projecte
  • Comprovació de la normativa, redacció del projecte, estudi bàsic de seguretat i nomenament del coordinador de seguretat si és necessari
  • Visat del projecte, l’estudi de seguretat, la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat al COAATT
  • Ens encarreguem de tota la paperassa per aconseguir la llicència d’obra
  • Assessorament i direcció de l’obra
  • Visites a l’obra per controlar l’adequació de la construcció i dels materials
  • Supervisió perquè es compleixin el pressupost i el temps d’execució pactats
  • Seguiment i control del COAATT durant tota l'execució del projecte per garantir la correcta execució de l'obra
  • Treball realitzat amb les màximes garanties i seguretat

 

Vols fer una excavació o un moviment de terres? Necessites saber si pots fer els fonaments? O vols fer una excavació per construir una piscina? 

La solució més fàcil és buscar una empresa de maquinària pesada i demanar un pressupost. Però… ells no t'ho resoldran tot i tu hauràs de fer múltiples gestions i tràmits. Abans de fer-ho, et recomanem que llegeixis tot el que has de fer per fer una excavació amb les màximes garanties:

 

1. El primer que has de fer és anar a l'Ajuntament per sol·licitar la corresponent llicència d'obres i verificar-ne el marc legal que regula les excavacions. 

2. Posteriorment, cal que un tècnic especialitzat, com per exemple un arquitecte tècnic, et redacti un projecte tècnic i estudiï sobre el terreny el tipus d'excavació a realitzar. 

3. S'ha de tenir en compte que fer excavacions pot ser molt perillós i moure terres pot provocar esquerdes o danys irreparables en construccions properes. A més, en la zona d'excavació poden haver-hi instal·lacions i canonades que s'hauran de desviar.

 

4. Un cop ja tenim l'informe tècnic redactat, ara sí que és moment de buscar una empresa especialitzada en excavacions. És important escollir una empresa que tingui personal capacitat, format, legalment contractat i assegurat. A més, l'empresa ha de tenir la maquinària adequada i l'assegurança de responsabilitat civil en vigor. Només així t'asseguraràs una excavació sense problemes. 

5. L'arquitecte tècnic també es responsabilitzarà durant l'excavació de la supervisió de l'obra i de l'acompliment del seu temps i del pressupost establert, així com de la contractació de les assegurances pertinents i tramitació de llicències.

 

En aquesta pàgina pots sol·licitar 3 pressupostos a arquitectes tècnics especialistes a gestionar integralment projectes d'excavacions. No ho dubtis, deix la teva excavació en mans d'un professional expert i oblida't dels problemes.

 

EL VISAT, LA TEVA GARANTIA I LA DE LA TEVA OBRA!

Sol·licita al tècnic que realitza la teva excavació que visi el projecte al seu Col·legi Professional. Amb el Visat, el Col·legi certifica que el tècnic que ha fet la feina té la competència necessària, la titulació corresponent i una assegurança de responsabilitat civil en vigor. A més, el Col·legi també revisa formalment la documentació lliurada per al correcte desenvolupament d'aquesta i, finalment, en cas de reclamació, existeix un servei de mediació col·legial que actua en defensa del client. El visat, una garantia per al ciutadà. Confia en un professional responsable.

 

 

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT